Werkzaamheden

Ik heb veel ervaring als directeur en interim-management op uiteenlopende basisscholen: van stadse tot dorpse, van kleine tot grote, van openbare tot bijzondere scholen. Daarnaast heb ik op bovenschools niveau veel projecten gedaan op het gebied van huisvesting, fusies en schaalvergroting en coach ik directeuren en leerkrachten. Ook ben ik bedreven in het geven van presentaties en lezingen.

Overbruggingsmanagement
Soms kiest een bestuur ervoor de directeursvacature niet direct op te vullen, maar eerst af te wegen wat het profiel van de nieuwe directeur moet worden. In de tussentijd is er iemand nodig om voor de continuïteit van de organisatie te zorgen en ‘op de winkel te passen’. Deze managementvorm past ook bij -langdurige- ziekte van een directeur.

Verandermanagement
Soms is het nodig om de cultuur van de organisatie te veranderen. Bijvoorbeeld in tijden van fusies of het opstarten van een nieuwe school. Hiervoor is een frisse inbreng van buiten vaak nodig om dit proces in goede banen te leiden. Tijdelijke inzet van een interim- manager kan net die extra energie geven om dergelijke processen te versnellen en te versterken.

Crisismanagement
Problemen met ouders, in een team of binnen de organisatie kunnen leiden tot conflicten en een onwerkbare situatie. Ik werk aan vertrouwen tussen de betrokken en stelt orde op zaken door op een doortastende manier op te treden.

Coaching

Coaching is een krachtige manier om het beste uit mensen te halen in hun functie en zo de hele organisatie te professionaliseren. Niet alleen beginnende, maar ook ervaren directeuren en leerkrachten kunnen baat hebben bij coaching. In samenspraak met de directeur of leerkracht en het bestuur faciliteer ik op een doortastende manier de zelfontwikkeling. Ik coach directeuren en leerkrachten individueel, maar ook als team.

Presentaties en lezingen

Het onderwijs is dynamisch en verandert continu. Een presentatie of lezing over een actueel onderwerp kan daarom verhelderend zijn voor de organisatie. Ik bied deze helderheid in overzichtelijke en heldere presentaties over verschillende onderwerpen.